ทำความรู้จัก เลขหมู่หนังสือ 200 ตอนที่ 1

หลังจากที่ได้ทำความรู้จักเลขหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้กันไปแล้ว ในตอนนี้มาทำความรู้จักกับเลขหมู่ที่มีการใช้งานมากที่สุดในห้องสมุด ซึ่งก็คือ 200 ซึ่งเป็นเรืื่องเกี่ยวกับศาสนา ซึ่งเป็นหมวดหนังสือหลักของเรากัน ในตอนนี้จะกล่าวถึงเลข 200 ในครึ่งแรก ตั้งแต่ 200-249.9 กัน

เลขหมู่ 200 อย่างที่ทราบกันแล้วว่าเป็นเลขหมู่ที่เกี่ยวข้องกับด้านศาสนา ซึ่งในแต่ละเลขหมู่นั้น ก็ยังสามารถแยกย่อยไปได้อีก ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงเลขหมู่ในช่วงตั้งแต่ 200-249.9 ว่ามีอะไรกันบ้าง 

200 – 209 ศาสนา

ในส่วนนี้ จะเน้นไปไนเรื่องของทฤษฎี เรื่องทั่วไปที่มีความเกี่ยวข้องกับคริสเตียนแบบไม่เฉพาะเจาะจง หนังสือประเภทนี้ก็จะมี พจนานุกรม สารานุกรม หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ (แบบโดยรวม ที่ไม่ระบุชื่อพระคัมภีร์) สิ้งพิมพ์ของคริสเตียน เรื่องเกี่ยวกับองค์กรคริสเตียน รวมถึงแนวคิดของคริสเตียน ก็จะอยู่ในกลุ่มนี้เช่นกัน

210 – 219 ศาสนาธรรมชาติ

ในส่วนนี้จะพูดในภาพกว้างของพระเจ้า ความยุติธรรม รวมถึงเรื่องวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับศาสนา เช่น เรื่องดาราศาสตร์ โบราณคดี หรือเทคโนโลยี และอื่นๆ รวมถึงเรื่องความดี ความชั่ว แบบพื้นฐาน ทั่วไป

220-229 พระคัมภีร์

ในส่วนนี้จะเป็นการแบ่งเนื้อหาของพระคัมภีร์ตามเลขหมู่ จะมีทั้งเรื่องกำเนิด จุดเริ่มต้นของพระคัมภีร์ เกี่ยวกับการแปล วิจารณ์ หรือตีความพระคัมภีร์ แล้วก็จะแยกพระคัมภีร์เป็นเล่มตามหมวดหมู่ มีดังนี้

 • 222.1 – 222.16 : พระคัมภีร์เดิม หมวดเบญจบรรณ (ปฐมกาล, อพยพ, เลวีนิติ, กันดารวิถี และเฉลยธรรมบัญญัติ) รวมไปถึงเรื่องบัญญัติ 10 ประการด้วย
 • 222.2 : พระคัมภีร์ โยชูวา
 • 222.32 : ผู้วินิจฉัย
 • 222.35 : นางรูธ
 • 222.43 : 1 ซามูเอล
 • 222.442 : 2 ซามูเอล
 • 222.53 – 222.54 : 1, 2 พงศ์กษัตริย์
 • 222.63 – 222.64 : 1, 2 พงศาวดาร
 • 222.7 – 222.9 : เอสรา, เนหะมีย์, เอสเธอร์
 • 223 – 223.9 : พระคัมภีร์เดิม หมวดกวีนิพนธ์ (223.1 : โยบ, 223.2 : สดุดี, 223.7 : สุภาษิต, 223.8 :  ปัญญาจารย์, 223.9 : เพลงซาโลมอน)
 • 224-224.8 : พระคัมภีร์เดิม หมวดคำพยากรณ์(อิสยาห์ – อาโมส)
 • 224.9 – 224.99 : พระคัมภีร์เดิม หมวดผู้พยากรณ์น้อย (โอบาดีย์ – มาลาคี)
 • 225 – 226.9 : พระคัมภีร์ใหม่ หมวดพระกิตติคุณ รวมไปถึง กิจการของอัครทูต เรื่องการอัศจรรย์ คำอุปมา การเทศนาบนภูเขา
 • 227-227.97 : พระคัมภีร์ใหม่ หมวดจดหมายฝาก (227.1 – 227.7 : โรม – โคโลสี, 227.81 – 227.87 : 1 เธสะโลนิกา – ฮีบรู, 227.91-227.97 : ยากอบ – ยูดา)
 • 228 : วิวรณ์
 • 229 : พระคัมภีร์อธิกธรรม หนังสือหลักลอย หนังสือยิวนอกสารบบพระคัมภีร์

230 – 239 หลักศาสนศาสตร์ของคริสเตียน

ในส่วนนี้จะเน้นไปในเรื่องของหลักศาสนศาสตร์ เช่น เรื่องพระเจ้า ตรีเอกานุภาพ พระผู้สร้าง พระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเยซูคริสต์ มนุษย์ ความบาป ความรอด อนาคตศาสตร์

240 – 249 จริยธรรมคริสเตียนและศาสนศาสตร์เรื่องการถวายตัว (หรือเสริมสร้างศรัทธา)

ในส่วนนี้จะเน้นไปในเรื่องของจริยธรรมคริสเตียน วรรณกรรมของคริสเตียน การดำเนินชีวิตคริสเตียนที่ถูกต้อง เหมาะสม ประสบการณ์ที่เราพบเจอที่เกี่ยวข้องกับศาสนา เช่น การกลับใจ การอดอาหาร ฯลฯ รวมไปถึงการนมัสการส่วนตัว และครอบครัว แนวทางการดำเนินชีวิตคริสเตียน และการเป็นพยาน

ในตอนต่อไป จะมากล่าวถึงในเลขหมู่ 200 ที่เหลือ ซึ่งก็คือตั้งแต่ 250-299

ที่มา : หนังสือ คู่มือห้องสมุดคริสตจักร – โดย ดารณี ประดับชนานุรัตน์

Advertisements

เกี่ยวกับ crazyipod
Librarian Assistant @ Bangkok Institute of Theology (Christian University of Thailand), Christian, iOS Appreview, Gadget

One Response to ทำความรู้จัก เลขหมู่หนังสือ 200 ตอนที่ 1

 1. Pingback: ทำความรู้จัก เลขหมู่หนังสือ 200 ตอนที่ 2 « โครงการ ขอ หา เคาะ โดยห้องสมุดบีไอที

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: